• Gratis thuisbezorgd vanaf 750,-

  • Binnen 2 weken in huis

  • Maatwerk ook mogelijk

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden en Nieuwe Privacy Wetgeving (AVG)

Bestellen

Heel gemakkelijk eiken tafels bestellen, gewoon via onze webshop. Orders die voor 17.00 uur worden geplaatst worden diezelfde dag nog verwerkt. Nadat de order is verwerkt nemen we binnen enkele werkdagen telefonisch of via mail contact met je op.

De producten die op voorraad zijn,kunnen direct uitgeleverd of opgehaald worden. Indien u ervoor gekozen heeft om de bestelling bij u thuis te laten leveren dan zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Indien u de bestelling zelf komt halen dan kan dat binnen onze openingstijden. Geeft u van te voren wel even aan welke dag u komt, dan zorgen wij ervoor dat de spullen klaar staan.

De vermelde transportkosten gelden alleen voor leveringen binnen Nederland. Leveringen buiten Nederland is geen enkel probleem, neemt u contact met ons op voor de additionele transportkosten van het betreffende land.

Hoe kan ik bestellen
Ga naar het gewenste product op de website, stel het product samen op basis van de eventuele opties en geef de gewenste maten aan. Nadat u bijvoorbeeld een eiken tafel of tafelblad in uw winkelwagen heeft gedaan, kun je de bestelling afronden door op “ga verder met bestellen te klikken”de rest wijst zich vanzelf.

Uw tafel; het onderhoud en de luchtvochtigheid
Om uw tafel in optimale conditie te houden moet u de luchtvochtigheid in de gaten houden en ervoor zorgen dat de afwerklaag voldoende aanwezig blijft om vlekvorming en dergelijke te voorkomen. Download hier hoe u met de luchtvochtigheid om moet gaan. Download luchtvochtigheid.

Contact
U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 0180 745 790 of te mailen naar info@eikenblad.eu.

Retourneren
Niet over in zitten. Voor bestellingen geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen vanaf de dag dat de bestelling is ontvangen. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken of beoordelen, of retourneren. Na ontvangst dien je het product goed te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken, Indien dit het geval mocht zijn, verzoeken we je zo snel mogelijk contact op te nemen. Voldoet het product niet aan je verwachting, dan kan het product gewoon weer terug en wordt het aankoopbedrag teruggestort.

Het artikel dient in de, voor zover redelijkerwijs mogelijk, originele staat en fabrieksverpakking te worden geretourneerd.

Afrekenen
Wanneer je iets bij ons online besteld kun je direct afrekenen via Ideal. We accepteren geen creditcards. Na het afronden van de bestelling ontvang je een orderbevestiging per e-mail.

Privacy policy Eikenblad.eu
Eikenblad.eu hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Eikenblad.eu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

* Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;

* Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van jouw rechten en plichten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eikenblad.eu zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Eikenblad.eu
Newtonstraat 12C
3281 NM te Numansdorp
Info@eikenblad.eu
0180 745 790

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Eikenblad.eu verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

* Het versturen van door jou bestelde artikelen Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

* Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Eikenblad.eu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens zijn opgeslagen in een digitaal bestand en beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

Winkel mand0
There are no products in the cart!
Veder winkelen
0